DLA SZKÓŁ

Od początku swojej działalności firma ZIKOM skupia się dostarczaniu kompleksowych rozwiązań do wielu segmentów rynkowych. W swoich działaniach wspieramy zarówno firmy z sektora prywatnego, jak i placówki publiczne.

W tej drugiej grupie wyróżnić należy przede wszystkim publiczne placówki oświatowe, w tym:

  • Przedszkola publiczne;
  • Szkoły podstawowe;
  • Szkoły średnie (szkoły zawodowe, technika, licea);
  • Uczelnie wyższe.

.

Od września 2013 roku prowadzimy regularny program obsługi placówek oświatowych. W ramach programu wymienione placówki otrzymują szereg korzyści, a wśród nich między innymi:

  • Możliwość skorzystania ze stawki VAT 0% na wybrany sprzęt;
  • Możliwość uzyskania preferencyjnych ofert na kompleksowe wyposażenie sal komputerowych, sekretariatów, gabinetów nauczycielskich i dyrektorskich;
  • Prawo do instalacji na zakupionych komputerach pełnowartościowych wersji systemów operacyjnych w preferencyjnej cenie (licencja edukacyjna).

Prócz wymienionych powyżej korzyści, współpracując z nami zyskujecie Państwo także:

  • Stałego, pewnego dostawcę sprzętu komputerowego (kompletne zestawy, komputery, monitory, drukarki, laptopy, części komputerowe);
  • Stałą pomoc przydzielonego konsultanta;
  • Brak potrzeby podpisywania jakichkolwiek umów o współpracy.

W celu zacieśnienia współpracy ze szkołami na wszystkich szczeblach w dniach 4. – 5.03 2016 braliśmy udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty. Mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z dyrektorami o ich realnych problemach i potrzebach w codziennej pracy placówek oświatowych. Mieliśmy także szansę pokazać, że marka ZIKOM Computer Outlet jest najlepszym wyborem w zakresie wyposażania sal komputerowych i szkół w ogóle.